google-site-verification=_EmyFDdmHnTSM4azg9khHDVKAYLaM20YskqYEeAknsw

Kiểm định, bão trì hệ thống cáp

Ngày 06 và 07/01/2020 nhân viên kiểm định và kỹ thuật vận hành cáp treo núi Chứa Chan cùng nhau bắt tay vào việc kiểm định và bão trì hệ thống, nhằm phục vụ hết công suất trong dịp Tết 2020 sắp đến gần.