google-site-verification=_EmyFDdmHnTSM4azg9khHDVKAYLaM20YskqYEeAknsw

Chùa Bửu Quang

Chùa Bửu Quang

Được biết, vào đầu thế kỷ XVIII, chùa Bửu Quang - thường gọi là chùa Gia Lào, do thiền sư Ngộ Chân (thuộc phái Lâm Tế) đến lập chùa Hang trên núi Chứa Chan, ở khe Gia Lào để tu hành. Thiền sư gọi hang núi này là Long Cốc (hang rồng), vì vậy thiền sư Ngộ Chân còn được tôn gọi “Hòa thượng Long Cốc”. Đại Nam nhất thông chí ghi: “Sau khi thiền sư Ngộ Chân vân du, thổ dân (Châu Ro, Châu Mạ) tưởng sư đã đắc đạo nên lấy đất đá lấp cửa động lại. Thật ra, thiền sư Ngộ Chân đến núi Dinh (Bà Rịa) lập chùa Đức Vân để tịch cốc (không ăn cơm) chỉ ăn rau quả, tu hành khổ hạnh tinh nghiêm, đạt được đạo quả nên giáo hóa được cả hùm beo, trăn rắn…, dùng mật tông trị bệnh bá tánh.

Năm Thiệu Trị thứ 5 (Ất Tỵ 1845), sư Bửu Chơn từ Phú Yên vào Nam tìm đến núi Chứa Chan mở cửa động chùa Gia Lào để ẩn dật tu hành và viên tịch tại đây. Ngay trước hang đá bây giờ có ngôi tháp (Thiên Bửu Tháp) và ngôi mộ của ngài gọi là tháp tổ Bửu Chơn. Năm 1941, hai nhà nho kiêm nhà địa chất là cụ Nguyễn Văn Ngọ và cụ Sáu Cao đến khảo sát núi Chứa Chan, tìm ra hang khu chánh điện chùa Bửu Quang bây giờ, bèn đưa sư Thích Thiện Minh đến tụ trì. Năm 1943, sư Thích Thiện Minh về quê giao sư Trương Văn Đó kế vị. Năm 1950, sư Trương Văn Đó viên tịch, sư ông Trần Văn Cát kế vị tụ trì cùng thủ tạ Võ Văn Lắng và ni cô Nguyễn Thị Tư, sư cô Nguyễn Thị Khỏe, Vũ Thị Lo cùng nhiều bổn đạo trong suốt 19 năm trời liên tục cần mẫn vận chuyển từng ký xi măng, từng cây sắt luồn rừng, lội suối lên độ cao 660m để xây dựng ngôi chùa bằng bê tông cốt thép. Năm 1975, sư Trần Văn Cát Viên tịch, sư Võ Văn Lắng lên thay. Năm 2014, sư Võ Văn Lắng viên tịch, Thượng tọa Thích Quảng Đạo thay mặt môn đồ pháp quyền tụ trì chùa này.

Thượng tọa Thích Quảng Đạo cho biết, kể từ năm Mậu Tuất - 2018, Chùa Bửu Quang (tức Chùa Gia Lào) sẽ chính thức tổ chức Lễ Giỗ Tổ và Quan Âm Gia Lào vào các ngày từ mùng 10 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 Âm lịch hàng năm. Các Lễ chính khác vẫn diễn ra bình thường, như: Lễ Thượng Ngươn tổ chức vào Rằm tháng Giêng Âm lịch. Lễ Trung Ngươn tổ chức vào Rằm tháng Bảy Âm lịch (Theo quan niệm của Phật Giáo đây là ngày Lễ Vu Lan). Lễ Hạ Ngươn tổ chức vào Rằm tháng Mười Âm lịch. Lễ húy kỵ cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Tấn - Viện chủ chùa Bửu Quang, tổ chức vào ngày 23 tháng Mười Một Âm lịch.